Jag har idag pratat med projektledaren Lars Henningsson.

Den information som gick ut brevledes för ett par veckor sedan var enligt min uppfattning inte alldeles genomtänkt eller särskilt väl formulerad.

Det som nu gäller är de anslag som finns i Valbodalen och Långevik. På dessa anslag kommuniceras vad som händer och när det händer.

Kommunen kommer inte riva någon byggnad som det stod i brevet.

Ring projektledaren om ni har några detaljfrågor. Notera dock att han inte har skrivit brevet.

Hälsningar

Kristian Fred/ Ordförande VLBF