Kommunen har frågat var vi i föreningen tycker att sugtömningen för båttoaletterna på A-bryggan skall placeras nu när den gamla ska bytas ut.

Vi har svarat att så långt ut mot badplatsen som möjligt, utan att båtar riskerar att köra på de badande.

I praktiken innebär det att sugtömningen kommer att placeras längst ut på det andra av tre flytelement, dvs ca. 50 meter ut från nuvarande placering.

Att placera sugtömningen innanför pontonen fanns det inte plats till. Vi får hoppas att Valboholmen läar och vara nöjda över att stationen kommer längre bort från skroten i land.

Synpunkter på denna placering kan framföras till mig fram till tisdag 15/10 vid lunch.

// Kristian Fred- Ordförande VLBF