Ny information från Kommunen:

Kommunen har bestämt sig för ny placering av sugtömningen för båtar.

Ny placering blir på den yttersta av pontonerna på nya A brygga. Alltså den sektion som ligger närmast Valboholmen.