Ingen organiserad städdag i år 2020, men vi har ordnat så att container finns på plats 

lördag 13/6 för egen städning i och runt sin sjöbod och i området om så önskas.