Information från hamnchef Ellinor Jensen

Renovering av den sista biten av gångbryggan i Valbodalen kommer att påbörjas inom kort. Bryggan kommer delvis vara avstängd under 1-2 månader. Dock är ambitionen att det hela tiden ska gonatt komma ut på B- bryggan, eventuellt kan det bli stopp några timmar under en dag, inte längre.

Kontakt tas med båtplatsinnehavar som har båtplatser längst gångbryggan samt även ca 15 meter ut på Brygga B.

De kommer behöva flytta sina båtar men erbjuds tillfällig plats under tiden.