Det har blivit dags att betala in årets medlemsavgift 2022.
Styrelsen har tagit beslut om att inte skicka ut inbetalningskort till alla i fortsättningen.

Om någon har svårt att betala med swich eller via internet, så kontakta Anette Andreasson på 070-2525672 mellan kl. 17-19 så skickar hon inbetalningskort till den som önskar.