Samrådsmöte med Lysekils Kommun 190827

Närvarande: Margareta Govik, Per Garenius – Lysekils Kommun.

                       Kristian Fred, Anette Andreasson – VLBF

Vid mötet idag informeras vi om kommande planer för området;

Valbodalen och Långeviks upprustning ligger nu på en kommande tre års period med start nu i oktober-19.

C-bryggan i Långevik skall bytas ut.

Däcket på C-bryggan i Valbodalen skall bytas, konstruktionen är fortfarande ok.

Bryggan mellan Valbodalen och Långevik från D-bryggan i Valbodalen, kommer att bytas med start nu i oktober. Halva kostnaden kommer att tas som projektmedel som en kajkonstruktion då det inte rör sig enbart om en brygga utan det även är en gångväg och inte enbart skall belasta småbåtsenheten.

Toaletterna är renoverade så att de skall hålla en femårsperiod tills man fått medel att renovera hela servicebyggnaden. Men ytterligare två toaletter av mindre storlek kommer att byggas då attraktionsvärdet i området ökat, eftersom tillgången på parkeringar blivit bättre, fler bor i sina båtar i hamnarna och husbilsparkeringens besökande ökar.

Inför nästa säsong önskar VLBF personligt brev till alla som har båtplats och uppställningsplats, om vilka regler och datum som gäller, och hur hanteringen av pallvirke och kärror kommer att vara. Även information på sociala medier.

VLBF ber om rätt parkeringsskyltning inför nästa säsong då det upplevts otydligt i år.

Sugtömningsstationerna i kommunen har inte fungerat tillfredställande och man har varit tvungna att köpa in sex nya stationer till kommande säsong. Var den placeras i Valbodalen är ännu oklart. Ett önskemål från föreningen är längst ut på servicebryggan.

Kommunen har stora kostnader för hantering av farliga ämnen som olja och färg och sophanteringen. Tankar kring detta var- ska man ha kod på dessa tankar och även containern då många slänger sitt hemavfall i dessa behållare. Ska man ha sopsortering, ska tanken för farligt ämne finnas en period när det är sjösättningstid och upptagningstid? Övrig tid får var och en ta sitt farliga ämne till återvinningsstationen? VLBF tar med frågan till årsmötet.

Information ges om att husbilsavgifterna går till småbåtshamnarnas ekonomi, vilket vi anser positivt. Det finns sedan ett par år tillbaka särredovisning av ekonomin som vi kan få ut.

Taxor för båt platser - hur ser VLBF på det? Hanteringen idag sägs vara transparent.

Vad vill man ha som standard? Ska man kunna välja standard? Är Stångholmesund standard med flytbryggor, elstolpar och ljus på bryggorna det som skall vara standard? Skall det finnas möjlighet att välja lägre standard utan el och akterfästen för en lägre taxa? Ska det vara dyrare med flytbrygga än träbrygga? Frågan tas med till VLBF´s nästa årsmöte.

Ålegräset som växer i Valbodalen och Långevik får man tyvärr inte göra något åt.

När det gäller sjöbodarna skall man titta över så att alla har en ägare. Hänvisa till kontraktet där det står att det skall vara ordning och reda då många bodar förfaller och kan vara en säkerhetsrisk. Om man inte sköter sin bod ska man kunna bli av med sitt arrende.

VLBF påtalar än en gång den negativa administrationsavgiften på 500 kr för sjöbodarna – retar bar upp sjöbodsägarna.

Övriga önskemål som VLBF lämnar till kommunen idag är;

Vem ringer man om man behöver ha kontakt utanför arbetstid för att få hjälp med något problem i hamnområdena?

Mer ljus och sopkärl vid parkeringarna.

Högtryckstvätten på plattan tillgänglig för alla som tar upp båten.

Solcells toalett på Valboholmen.