Styrelsemöte Valbodalen och Långeviks båtägarförening

2019-04-08

Närvarande: Kristian Fred, Yngve Berlin, Jannice Melander, Arne Bodestig, Jens-Christian Sverdrup- Dahl, Anette Andreasson.

  1. Kristian hälsar välkommen.
  2. Styrelsen sätts samman efter valberedningens förslag och årsmötets godkännande.
  3. Kristian har till flera av kommunens politiska partier skickat ut frågan ”Tycker ni det är rimligt att vi båtägare skall bekosta oss”?

Svar har inkommit från Lysekilspartiet och Moderaterna.

Vid dagens styrelsemöte i Valbodalen och Långeviks båtägareförening (VLBF) beslöts att föreningen skall driva frågan om krav på att kommunen separerar gästhamnarna från de taxefinansierade småbåtshamnarna.

VLBF begär därför ut följande handlingar:

All dokumentation gällande de besiktningar av bryggor och båtplatser som kommunen genomfört under 2018 och 2019.

Den utredning gällande omorganisation av småbåtsenheten som genomförts av Mats Brocker.

VLBF vill också ha svar på följande frågor:

Vad dessa tre utredningar kostat

Varför har kommunen låtit en extern konsult utreda förslag till omorganisation istället för att använda befintliga chefer till den uppgiften?

  1. Dags för nybygget av föreningens sjöbod att dra igång. Håkan står beredd.
  1. Övrigt: Arne tar sig an anslagstavlorna så att de går att öppna, då låsen kärvar.