Styrelsemöte VLBF 20/1-20

Närvarande; Kristian Fred, Yngve Berlin, Jannice Meland, Ola Carlsson, Björn Karlsson, Jens-Christian Sverdrup-Dahl, Arne Bodestig, Anette Andreasson.

Mötet öppnas och Kristian hälsar välkommen.

  1. Kristian har pratat med Lars Henriksson som informerar att man utökat personalen vid ombyggnationen av bryggorna så att de ska hålla tidsplanen till 1/4.

Sugtömningsstationens placering blir på pontonen närmast Valboholmen.

  1. Vi diskuterar frågan vi fått om vad vi tycker att standard skall vara bryggorna; Vi tycker att standarden skall vara att ha tillgång till el och vatten på alla bryggor.
  2. Farliga ämnen: Kommunen har stora kostnader för hantering och bortforslande av farliga ämnen i hamnarna och vill på något sätt få ner denna kostnad; Vi kan gå med på att tanken för farligt ämne finns på plats i sjösättningsperiod och upptagningsperiod. Övrig tid får var och en ta hand om sitt farliga avfall. Det skall inte vara kodlås på tanken utan under den period tanken finns på plats så skall den vara öppen.
  3. Vi ställer frågan vidare om vad ”taxekollektivet” är vad skall detta bekosta?

Vi vill att det som båtägare och sjöbodsägare betalar in skall komma oss tillgodo igen.

Var har kapitalkostnaden för Servicebryggan i Havsbadet hamnat?

Vi skickar skrivelsen som Kristian tidigare skickat in igen för att få svar på våra frågor, med en kopia till Kommundirektören.

  1. Årsmöte bestäms till torsdag 5/3 kl. 18 i Kolholmens Båtförenings klubbhus.

Planering för mötet.

  1. Städdag planeras till 13/6 10.00.

Vid pennan: Anette Andreasson