Protokoll från styrelsemöte VLBF 200526

Närvarande; Jannice Melander, Ola Carlsson, Arne Bodestig, Kristian Fred, Anette Andreasson

  1. Kristian hälsar välkomna och mötet öppnas.

       I och med pandemi tider har det dröjt med sammansättning av styrelsen efter årsmötet. Men ikväll kunde vi              samlas utomhus i Valbodalen för att ha ett första styrelsemöte.

  1. Styrelsens sammansättning gås igenom efter årsmötets val.
  2. Kristian delger info från kommunen-

       Sugtömningsstationen levereras v 22-23.

       Y bommarna ska snart vara på plats.

  1. Städdag 13/6 – Ingen organiserad städdag. Kristian har pratat med kommunens representant så att det finns containrar på plats så att var och en kan städa i och runt sin sjöbod och där som så önskas i området. Jannice och Anette tar sig an Valboholmen.

        Arne målar vindskivorna på sjöboden.

       Nyckelskåp med kod så att all kommer åt i sjöboden. Lista på vad som finns i boden att låna ska upprättas.              Koden kan fås av styrelsens medlemmar.

  1. Nu har vi skaffat en medlemsdekal för föreningen. Den kan hämtas för medlemmarna på J. E Lindboms i södra hamnen. Lindboms ger också rabatt på olika varor i sortimentet.
  2. Vimplar finns nu till försäljning. 200 kr. styck. Köps via swish- ange namn och adress så skickas den med post.
  3. Renovering av stugan skjuts upp.
  4. Vi filar på en skrivelse om önskemål om en moderniserad sjöbodspolicy till kommunen.
  5. Vi har fått frågan om vi kan sponsra Lysekils vänners arbete med nya gångvägen till lilla Långevik. Kristian lägger ut en facebook omröstning på vår sida, så att vi ser vad medlemmar tycker.
  6. Lars Hansson kunde göra fler bänkar till området om vi önskade och det tycker vi är en bra ide. Anette kontaktar Lars och ser om erbjudandet kvarstår.

Vid pennan: Anette Andreasson