Protokoll VLBF

digitalt styrelsemöte

2021-02-15                               

 1. Mötets öppnande: Kristian hälsar välkommen.

Närvarande; Kristian Fred, Jannice Melander, Ola Carlsson, Anette Andreaasson.

 1. Medlemsfrågor
 • Strul med båtplatser Långevik kontra Valbodalen – Medlem påtalar problem med flytt av båtplatser och olika kostnader, ska röra sig om att större plats är billigare än mindre – frågan tas med vidare till önskat/planerat möte med kommun representant.
 • ”Varför vill kommunen ha in avgifterna så tidigt”? - Tanken kan vara att man vill se vilka som ska ha sina platser så att de som ska beredas låneplats får den fördelad i tid så att de också kan utnyttja hyresperioden. – Frågan tas med vidare till önskat/planerat möte med kommun representant.
 • Parkering, områdesförbud. – I dagsläget har styrelsen inte så mycket att säga i ärendet om områdesparkering, vi får förmoda att man sköter det hela på ett förnuftigt sätt.
 • Tavlan i Långevik. – Informationstavlorna i Långevik och Valbodalen har gammal info av den andledning att tavlorna inte gått att öppna. Yngve tar sig en titt på dessa och ser om de kan åtgärdas eller om de ska bytas ut.
 1. Information från Kommunen
 • Ny organisation. - Styrelsen ber om ett möte för att höra planerna för framtiden.
 • Inbetalning båtplatsavgifter med och utan dator. – Kontaktcenter tar emot betalning för de som inte har dator.
 • Bryggor – Ingen av de Styrelsen frågat vet något om fortsatt underhåll av bryggor. Frågan tas med vidare till önskat/planerat möte med kommun representant.
 1. Styrelsefrågor
 • Klubbstugan – I år måste vi ta ett tag med klubbstugan. Dagar planeras in vid lite varmare väderförhållanden. Målning utsida och insida. Samt förbättringsarbete insidan.
 • Årsmöte – Årsmötet skjuts till hösten på grund av rådande pandemi. Information skickas ut till medlemmarna. Jannice sammanställer ekonomin och redovisar till revisorerna.

Anette gör årsberättelsen och kontaktar valberedningen för de val som ska ske i styrelsen i år; Sekreterare, Kassör, Ledamot – utöver de vanliga valen på årsbasis.

 • Medlemsavgift – Utskick görs i vanlig ordning.
 • Skänka pengar till Lysekils vänner- Enligt omröstning på Facebook sidan vann Ja sidan med 44/2. Därför har styrelsen beslutat skänka 5000 kr till Lysekils vänner och gångvägen stora/lilla Långevik.
 1. Att följa upp
 • Belysning i masthuset – Oklart om belysningen är åtgärdad. Frågan tas med vidare till önskat/planerat möte med kommun representant. Däremot har det uppmärksammats att virket i dörrarna på norrsidan är lagade.
 • Plan för framdrift, underhållsplan- Frågan tas med vidare till önskat/planerat möte med kommun representant.
 1. Övriga frågor

Ekonomi resultat för 2020  + 2000 kr.

Dekaler – Kristian kontaktar Alltryck och beställer medlemsdekal för 2021.

Vid pennan

Anette Andreasson